image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Styrets bedrifter
Vannklyngebedrifter
image
Overskrift
Dato
Intro
image
Undertittel
Brødtekst
image
Clean Water Norway - Vannklyngen
En informasjonsside for vannklyngebedrifter
image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Styrets bedrifter
Vannklyngebedrifter
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
image
Søk i arkivet
653 artikler
<
Side 1 av 33
>
Mer vannfag på HBV
(Skrevet 13.04.2016) Høgskolen i Vestfold og Buskerud har store faglige ambisjoner. Samtidig med en overordnet strategi, fortsetter vannfaget med sin positive utvikling.
Fin workshop i Polen
(Skrevet 12.04.2016) 17. og 18. Mars ble det arrangert seminar og workshop i Katowiche i Polen. arrangementet var en del av Green Industry Innovation Norway Grants programme. Formålet var å identifisere mulig samarbeid og mulig anvendelse av Horizon 2020.
Clean Water Norway in China 
(Skrevet 15.01-2016) Vannklyngens medlemmer og representant for Vannklyngen har vært i Kina for å møte potensielle Kinesiske kontraktspartnere i vann og avløpsektoren. En oppsummering fra møtene er presentert her. 
Møte 8 januar 2016 om ny masterutdanning ved HSN
(Skrevet 06.01-2016)  Bygg-utdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) iviterer til et møte. Formålet er å drøfte behov og ønsker for en eventuell master-utdanning med utgangspunkt i bygg-bachelor i Porsgrunn. Master innenfor infrastruktur er en av de aktuelle.
Invitasjon til Nordsjøprogrammet 
(Skrevet 21.12.2015) Interessert i å være partner i et Interreg prosjekt? Emden i Tyskland søker etter norske partnere med kompetanse innen vann i urbane områder herunder; vannforvaltning, klimatilpasning, overvannshåndtering  mm.
Invitasjon og "Call for Papers" til IWA-konferanse og EWA-konferanse
(Skrevet 23.11-2015) Det er to viktige konferanser neste år, IWA- konferanse om partikkelfjerning (22-24 juni Oslo) og EWA-konferanse om vannforvaltning og vannrensing i kaldere klima (25-27 juni Svaldbard). Her kommer en foreløpig invitasjon og "Call for Paper" 
Foreløpige forskningsresultater fra VRI 3 - forskning på næringsklynger
(Skrevet 20.11-2015) Vannklyngen var invitert til en presetasjon av foreløpige resultater fra forskningsprosjektet VRI-3 og til å diskutere hvordan resultatene kan brukes for å fremme innovasjon og innovasjonsevne i næringsklynger som Vannklyngen
Årets Tenketank – Leverandørutviklingsprogrammet inn i Vannbransjen
(Skrevet 18.09-2015) Norge trenger nye løsninger for å løse dagens og fremtidens oppgaver. Vannklyngens Tenketank satte fokus på hvordan leverandører og offentlige innkjøpere kan innrette sitt arbeid slik at verdifulle nyvinninger utvikles og tas i bruk. Eksempler fra Drammen kommune, HIAS og Bergen viser at innovative innkjøp i vannbransjen ikke bare er mulig men også har stor verdi. 
Innovasjon og offentlig innkjøp – Kan det kombineres? 
(Skrevet 07.08-2015) Årets Tenketank setter fokus offentlige innkjøp av innovative løsninger. Vannbransjen trenger hjelp til å se de mulighetene regelverket gir for å unngå at laveste pris ender opp som eneste tildelingskriterium. Eller er laveste pris alltid mest hensiktsmessig?
Waterfeed er nå medlem
(Skrevet 26.06-2015) Bedriften er et prosjekt som springer ut fra to rørleggerfirma på Nordvestlandet. Begge selskapene er solide med høy prosjektkompetanse i rørleggerfaget. Nå ønsker de å satse på markedet i øst Afrika og har posisjonert seg for det.
Årets tenketank er 15. september
(Skrevet 18.05-2015) Denne gangen i nært samarbeid med Program for Leverandørutvikling, og finner sted i  Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo. Temaet denne gangen blir: "Innovasjon og offentlig innkjøp – Kan det kombineres?"
Kompetansetilbud
(Skrevet 17.06-2015) I dette oppslaget finner du oversikt over de kompetansetilbudene som ble presentert på forrige møte i team rekruttering.
Mer vannkunnskap: stappfull sal!
(Skrevet 12.06-2015) Samtidig med HBVExpo arrangerte Team Rekruttering et møte der flere muligheter for å utvikle sin kompetanse i vannbehandling ble presentert. Slikt fenger og engasjerer - både studenter og bedrifter.
Hjellnes Consult er nå medlem
(Skrevet 11.06-2015) Vannklyngen fortsetter å vokse. Denne gangen er er det Hjellnes Consult med hovedkontor på Manglerud i Oslo som har meld seg inn.
Mer styrtregn - bedre modeller
(Skrevet 05.06-2015) I de tilfelle nedbøren faller som intense regnbyger kan dette forårsake oppstuving og flom i overvanns- og avløpssystemene. Regnbyge-3M prosjektet vil vise at investeringer, forurensningsutslipp og skadeomfang kan reduseres ved å tenke helhetlig modellering.
Gigantbehov i infrastruktur
(Skrevet 04.06-2015) I 2010 ga Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) ut den første “State of the Nation”-rapporten. Nå har RIF igjen gjennomgått Norges tilstand. Totalt vedlikeholds- og oppgraderingsbehov er beregnet til nesten et halvt oljefond. Blant de mest kritiske områdene er vann og avløp. Dette er en rapport alle i bransjen bør ha lest!
Vannklyngen analyseres
(Skrevet 29.05-2015) Det er sendt ut en spørreundersøkelse / survey til alle hovedkontaker i Vannklyngen. Målet er å identifisere ønsker og behov og gjøre Vannklyngen enda bedre. Den samme surveyen går også til flere andre klynger i vårt nærområde.
Markedsmuligheter i Øst-Afika
(Skrevet 22.05.2015) Innovasjon Norge inviterer Vannklyngen til et Utviklingsmøte fredag 29. mai kl. 09:00 - 11:00 i Innovasjon Norge sine lokaler i Oslo. Tema er det Øst-Afrikanske markedet. Næringsminister Monica Mæland besøker Øst-Afrika i september og inviterer med seg en forretningsdelegasjon for å sette fokus på relevante sektorer for norsk næringsliv.
Lönne Service AS bytter navn til Kymar AS
(Skrevet 21.05.2015) 4. juni bytter Lönne Service AS navn til Kymar AS. Da bedriften skulle velge det nye navnet på selskapet, valgte de en akronymisering av slagordet  «Keeps your machinery running». En tydelig understreking av at de mener noe med slagordet.
Forsvinner du i Google søk?
(Skrevet 15.05.2015) Vi har foretatt tester som viser at 60% av Vannklyngens medlemmer ikke har websider som er optimalisert til mobil bruk. De vil dermed kunne bli forbigått av konkurrenter.
image
image